Paslaugų teikimo sąlygos

Šios Paslaugų teikimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) aprašo, kaip mes teikiame mokamas prenumeratos paslaugas (toliau – „Paslaugos“), kai naudojatės mūsų interneto svetaine ir susijusiomis paslaugomis. Šios Sąlygos taikomos visiems interneto svetainės naudotojams.

Sąlygų tikslas – reglamentuoti Paslaugų teikimo tvarką, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų apibrėžimu, teikimo būdais, terminais, papildomomis sąlygomis, komunikacijos procedūromis, atsiskaitymo už Paslaugas tvarka, Paslaugų atsisakymo tvarka, pinigų grąžinimo sąlygomis.

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios turi savo paslaugų teikimo sąlygas ir Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių paslaugų teikimo sąlygų. Rekomenduojama naudotojams susipažinti su atidaromų kitų svetainių paslaugų teikimo sąlygomis prieš pradedant jomis naudotis.

Paslaugų teikėjas

VšĮ „Mados akademija“

Odminių g. 8 – 34,

Vilnius LT-01122

Lietuva

Savininko kontaktinis elektroninis paštas

Apibrėžimai

  • Paslaugos – Svetainėje siūloma naujienų prenumerata, mokama metinė elektroninės Žurnalo versijos (įskaitant elektroninių Žurnalų archyvą) prenumerata (10 numerių), mokama metinė spausdinto Žurnalo prenumerata (10 numerių), Elle Lithuania klubo narystė.
  • Pristatymo paslaugos – AB Lietuvos paštas teikiamos prenumeratos ir siuntų pristatymo paslaugos.
  • Svetainė interneto svetainė
  • VšĮ „Mados akademija“,įmonės kodas 302334350 (toliau – Įmonė), adresas Odminių g. 8-34, LT-01122 Vilnius, paštas.
  • Žurnalas – Paslaugų teikėjo leidžiamas žurnalas (su priedais ar be jų) „Elle Lithuania“.
  • Žurnalo išleidimo diena – pirmasis mėnesio ketvirtadienis (išskyrus sausio ir rugpjūčio mėnesiais, kuomet Žurnalas neleidžiamas)

Paslaugų teikimo būdai

Įmonė suteikia naudotojams Svetainėje užsiprenumeruoti naujienlaiškius (su galimybe atsisakyti prenumeratos naudotojo nuožiūra), įsigyti mokamų paslaugų, dalyvauti apklausose, konkursuose, taip pat naudotojai turi galimybę išsiųsti el. laišką Įmonės skelbiamu el. pašto adresu.

Visų paslaugų užsakymas vykdomas elektroniniu būdu elektroniniu būdu.

Visi atsiskaitymai vykdomi tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai grynaisiais negalimi.

Elektroninės žurnalo versijos pasiekiamos tik elektroniniu būdu.

Spausdintos žurnalo versijos platinimos fizinėse prekybos vietose.

Prenumeruotos spausdintos žurnalo versijos siunčiamos per AB Lietuvos paštas (tiek gavėjams Lietuvoje, tiek užsienio šalyse).

Kiti daiktiniai objektai (prizai, dovanos ir pan.) siunčiami tik Lietuvoje, per Omniva platinimo tarnybą. Aiškumo tikslu pabrėžiame, kad į užsienio šalis siunčiami tik spausdinti žurnalai, jokie kiti daiktiniai objektai į užsienio šalis nesiunčiami.

Paslaugų teikimo terminai

Spausdinto žurnalo prenumerata turi būti pateikta likus ne mažiau nei 12 kalendorinių dienų iki Žurnalo išleidimo dienos.

Lietuvoje siunčiamų žurnalų pristatymą organizuoja AB Lietuvos paštas, VšĮ Mados akademija užtikrina Žurnalo pristatymą per 1 darbo dieną nuo Žurnalo išleidimo dienos AB Lietuvos paštas, bet jokių kitų pristatymo įsipareigojimų nekontroliuoja.

Į užsienio šalis siunčiamų žurnalų pristatymą organizuoja VšĮ Mados akademija – per 3 darbo dienas parengia siuntas ir pateikia jas AB Lietuvos paštas, tolimesnį pristatymą organizuoja AB Lietuvos paštas.  Aiškumo tikslu pabrėžiame, kad į užsienio šalis siuntos siunčiamos neregistruotu paštu, taigi joks siuntos sekimas neįmanomas, VšĮ Mados akademija atsakomybė ribojama tik savalaikiu siuntų pateikimu AB Lietuvos paštas, todėl visas susijusias rizikas prašome įsivertinti prieš įsigyjant Paslaugas.

Daiktiniai objektai (prizai, dovanos ir pan.) siunčiami VšĮ Mados akademija nuožiūra be išankstinių laiko terminų įsipareigojimų.

Pirkėjų teisės ir įsipareigojimai

Paslaugų pirkėjai turi teisę reikalauti, kad Paslaugos būtų suteiktos numatyta apimtimi ir šiame dokumente numatytomis sąlygomis.

Paslaugų pirkėjai turi teisę atsisakyti Paslaugų, informuodami VšĮ Mados akademija Sąlygose numatyta tvarka.

Įsigydami Paslaugas pirkėjai įsipareigoja pateikti tikslią ir teisingą informaciją, reikalingą tinkamam Paslaugų teikimui, taip pat nedelsiant atnaujinti informaciją, jei yra pasikeitimų.

Įsigydami Paslaugas pirkėjai patvirtina, kad susipažino ir sutinka su VšĮ Mados akademija Privatumo politika, kuri skelbiama Svetainėje.

Komunikacijos procedūros

Svetainės naudotojai Paslaugų įsigijimo, atsiskaitymo ar atsisakymo klausimais gali kreiptis raštu vienu iš šių būdų:

  • Išsiųsdami paklausimą ar prašymą Įmonei registruotu paštu veiklos adresu Odminių g. 8-34, LT-01122 Vilnius;
  • Išsiųsdami paklausimą ar prašymą elektroniniu paštu.

Įmonė dės visas įmanomas pastangas sureaguoti į kreipinius be nereikalingo delsimo, per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį.

Atsiskaitymo už Paslaugas tvarka

Atsiskaitymui nurodoma kaina susideda iš Paslaugos kainos ir Pristatymo paslaugos kainos.

Atsiskaitymas už Paslaugas galimas tik internetu, naudojantis Stripe platforma. Atsiskaitymas už Paslaugas grynaisiais pinigais negalimas.

Norėdami gauti sąskaitą faktūrą, kreipkitės elektroniniu paštu.

Paslaugų atsisakymo tvarka

Prenumeruodami mūsų svetainėje ir teikdami mokamus paslaugų užsakymus, pirkėjai sutinka gauti mūsų naujienlaiškius ir kitą informaciją, susijusią su paslaugomis. Mes įsipareigojame užtikrinti galimybę bet kada atsisakyti gauti mūsų pranešimus.

Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per 14 kalendorinių dienų nutraukti Paslaugų užsakymą (nuo Paslaugų užsakymo dienos), išsiųsdamas prašymą nutraukti prenumeratą elektroniniu paštu, kuriame be kitos informacijos būtinai nurodo sąskaitos, į kurią turi būti grąžinti pinigai, numerį bei sąskaitos savininko vardą, pavardę (pavadinimą).

Nutraukus Paslaugų užsakymą, pinigai grąžinami pavedimu į pirkėjo nurodytą sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Baigiamosios nuostatos

Sąlygos gali būti keičiamos, todėl rekomenduojame reguliariai jas peržiūrėti. Atnaujinimai įsigalios po jų paskelbimo mūsų Svetainėje.

Prašymą ar skundą dėl Svetainėje įsigytos Paslaugos teikimo galite teikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, buveinės adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt.

Sąlygos įsigalioja nuo 2024-01-04 ir yra paskutinį kartą atnaujinta 2024-03-12.

UAB “Mados akademija”, Odminių g. 8-34, Vilnius, elektroninis paštas.