Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. kovo 12 d
Įsigaliojimo data 2024-01-01

Privatumo politika

Ši Privatumo politika (toliau – „Politika“) aprašo, kaip mes renkame, naudojame, tvarkome ir perduodame naudotojų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų interneto svetaine ir susijusiomis paslaugomis. Ši Politika taikoma visiems interneto svetainės naudotojams, taip pat tiems, kurie perka mūsų paslaugas.

Privatumo politikos tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įmonės Svetainėje, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios turi savo privatumo politikas ir Įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama naudotojams susipažinti su atidaromų kitų svetainių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmens duomenis.

Savininkas ir duomenų valdytojas

VšĮ „Mados akademija“
Odminių g. 8 – 34,
Vilnius LT-01122
Lietuva

Savininko kontaktinis el. paštas

Apibrėžimai

 • Asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrasis reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 • Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • IP adresas– kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris (interneto protokolo (IP) adresas), pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 • Naršyklė– programa, skirta atvaizduoti interneto puslapius kompiuteryje.
 • Slapukas – failas, siunčiamas į naudotojo kompiuterį ir jame įrašomas, kai prisijungiama prie Svetainės;
 • Svetainė interneto svetainėelle.lt
 • VšĮ „Mados akademija“,įmonės kodas 302334350 (toliau – Įmonė), adresas Odminių g. 8-34, LT-01122 Vilnius, paštas.

Renkami duomenys ir tikslai

Įmonė suteikia naudotojams Svetainėje užsiprenumeruoti naujienlaiškius (su galimybe atsisakyti prenumeratos naudotojo nuožiūra), įsigyti mokamų paslaugų, dalyvauti apklausose, konkursuose, taip pat naudotojai turi galimybę išsiųsti el. laišką Įmonės skelbiamu el. pašto adresu.

Įmonė renka ir tvarko tik tokius asmens duomenis, kuriuos savo noru pateikia pats naudotojas. Įmonė nerenka informacijos apie naudotojus iš trečiųjų asmenų.

Įmonė bei paslaugų teikime dalyvaujančios trečiosios šalys renka šiuos pagrindinius duomenis:

 • Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, adresas korespondencijai (pvz., prizų ar dovanų siuntimui) ir kita informacija, kurią naudotojai pateikia registruodamiesi arba naudodamiesi mūsų Svetaine.
 • Mokamos paslaugos metu surinkti mokėjimo duomenys (kredito kortelės informacija ar kitos mokėjimo priemonės).

Įmonė renka ir naudoja Asmens duomenis su tikslu, kad:

 • Naudotojai turėtų galimybę gauti naujienlaiškius, kitą Įmonės siūlomą informaciją.
 • Naudotojai turėtų galimybę įsigyti mokamas paslaugas.
 • Naudotojai turėtų galimybę dalyvauti apklausose, konkuruose, renginiuose.
 • Naudotojai turėtų galimybę gauti prizus, dovanas ir pan.
 • Naudotojai turėtų galimybę gauti Įmonės pasiūlymus (pvz., akcijas ir kita).

Duomenų naudojimas

Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 • Teikti ir valdyti jūsų pirkinių, paslaugų ar prenumeratos užsakymus.
 • Siųsti jums informaciją apie naujienas, specialius pasiūlymus ir kita susijusią informaciją, kurią galite pasirinkti gauti.
 • Palaikyti Svetainės veiklą, analizuoti vartotojų elgseną ir gerinti mūsų paslaugas.

Duomenų saugojimas ir perdavimas

Teikdami paslaugas naudotojams, mes naudojame trečiųjų šalių paslaugas, įskaitant Hostinger, Mailchimp, Stripe, Lietuvos paštas, konkursų, akcijų organizatorių (partnerių) paslaugas. Naudotojų duomenys gali būti perduoti šiems paslaugų teikėjams tikslais, nurodytais šioje Politikoje.

Duomenys saugomi tiek, kiek tai yra reikalinga paslaugų teikimui, statistikos rinkimui ir marketingo veiklai užtikrinti. Naudotojo raštišku prašymu duomenų saugojimas nutraukiamas, tai yra naudotojo nurodyti duomenys ištrinami.

Mes dedame visas pastangas užtikrinti jūsų duomenų saugumą. Tačiau mes negalime užtikrinti visiško duomenų perdavimo per internetą saugumo dėl aplinkybių, kurių Įmonė negali kontroliuoti.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, jūs sutinkate, kad duomenų perdavimas per internetą visada susijęs su tam tikru rizikos lygiu.

Įmonė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Svetainės naudotojai ir kiti asmenys negali pasiekti Svetainės ar naudotis paslaugomis.

Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Svetainė bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Naudotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Naudotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Svetaine,  yra išimtinai gaunamas Naudotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Naudotojas atsako už žalą, padarytą Naudotojui ar Naudotojo kompiuterinei sistemai.

Asmens duomenų atskleidimas

Įmonė neatskleis naudotojų asmens duomenų trečiosioms šalims be teisinio pagrindo. 

Įmonė turi teisę pasitelkti įgaliotus duomenų tvarkytojus (pvz., IT paslaugų teikėjus) tvarkyti asmens duomenis.

Slapukai ir sekimo technologijos

Mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas, kurios padeda mums rinkti statistinę informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje su tikslu analizuoti interneto svetainės veiklą. Tai leidžia mums gerinti Svetainės veikimą ir suteikti jums geresnę naudotojo patirtį.

Naudojame slapukus, kad galėtumėte efektyviai naršyti ir atlikti tam tikras funkcijas. Toliau rasite išsamią informaciją apie visus slapukus kiekvienoje sutikimo kategorijoje.

Slapukai, priskirti kategorijai „Būtini“, saugomi jūsų naršyklėje, nes yra būtini norint įjungti pagrindines svetainės funkcijas.

Taip pat naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad galėtume analizuoti, kaip naudojatės šia svetaine, saugoti jūsų parinktis ir pateikti jums aktualų turinį bei reklamas. Šie slapukai jūsų naršyklėje bus saugomi tik gavus išankstinį jūsų sutikimą.

Galite pasirinkti įjungti arba išjungti kai kuriuos arba visus slapukus, tačiau išjungus kai kuriuos slapukus gali pasikeisti naršymo rezultatai.

Svetainėje yra naudojami šie Slapukai:

Kategorija

Aprašas

Saugojimas

Pasirinkimas

Būtinas

 

Būtini slapukai yra labai svarbūs pagrindinėms Svetainės funkcijoms atlikti, o Svetainė be jų neveiks numatytu būdu.

Šie slapukai nesaugo asmens identifikavimo duomenų.

 

 

Visada aktyvus

Cookieyes-consent

„CookieYes“ nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje Svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie Svetainės naudotojus.

1 metai

 

__stripe_mid

„Stripe“ nustato šį slapuką mokėjimams apdoroti.

1 metai

 

__stripe_sid

„Stripe“ nustato šį slapuką mokėjimams apdoroti.

1 valanda

 

woocommerce

_items_in_cart

„WooCommerce“ nustato šį slapuką, kad užfiksuotų, ar „WooCommerce“ pirkinių krepšelyje yra kokių nors elementų.

sesija

 

woocommerce

_cart_hash

„WooCommerce“ nustato šį slapuką, kad nustatytų, kada pasikeičia krepšelio turinys ir (arba) duomenys.

sesija

 

Funkciniai

Funkciniai slapukai padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalytis Svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.

 

Naudotojo pasirinkimu

_lscashe_vary

„Litespeed“ nustato šį slapuką, kad apsaugotų nuo talpyklos (cached) puslapių.

2 dienos

 

googtrans

„Google Translate“ nustato šį slapuką, kad saugoti kalbos nustatymus.

1 metai 1 mėnuo, 4 dienos

 

wp_woocommerce

_session_*

„WooCommerce“ nustato šį slapuką, kad kiekvienam klientui sukurtų unikalų kodą, kad žinotų, kur duomenų bazėje rasti kiekvieno kliento krepšelio duomenis.

2 dienos

 

Analitiniai

Analitiniai slapukai naudojami norint suprasti, kaip naudotojai sąveikauja su Svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.

 

Naudotojo pasirinkimu

_ga_*

„Google Analytics“ nustato šį slapuką saugoti ir skaičiuoti puslapio peržiūras.

1 metai 1 mėnuo, 4 dienos

 

_ga

„Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad apskaičiuotų naudotojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėtų Svetainės naudojimą Svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems naudotojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.

1 metai 1 mėnuo, 4 dienos

 

CONSENT

„YouTube“ šį slapuką nustato per įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus ir registruoja anoniminius statistinius duomenis.

2 metai

 

Našumo

Našumo slapukai naudojami norint suprasti ir išanalizuoti pagrindinius Svetainės našumo indeksus, kurie padeda naudotojams suteikti geresnę naudotojo patirtį.

 

Naudotojo pasirinkimu

Reklamos

Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti naudotojams pritaikytą reklamą pagal puslapius, kuriuose jie anksčiau lankėsi, ir analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą.

 

Naudotojo pasirinkimu

test_cookie

doubleclick.net nustato šį slapuką, kad nustatytų, ar naudotojų naršyklė palaiko slapukus.

15 min.

 

yt-remote-device-id

„YouTube“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus.

Niekada

 

yt.innertube::requests

„YouTube“ nustato šį slapuką, kad u-registruotų unikalų ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus „YouTube“ vaizdo įrašus.

Niekada

 

yt.innertube::nexId

„YouTube“ nustato šį slapuką, kad užregistruotų unikalų ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus „YouTube“ vaizdo įrašus.

Niekada

 

yt-remote-connected-devices

„YouTube“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus.

Niekada

 

YSC

„YouTube“ nustato šį slapuką, kad galėtų stebėti „YouTube“ puslapiuose įterptų vaizdo įrašų peržiūras.

Sesija

 

VISITOR_INFO1_LIVE

„YouTube“ nustato šį slapuką, kad išmatuotų pralaidumą ir nustatytų, ar naudotojui rodoma nauja, ar sena grotuvo versija.

6 mėn.

 

IDE

„Google DoubleClick IDE“ slapukuose saugoma informacija apie tai, kaip naudotojas naudojasi Svetaine, kad pagal naudotojo profilį jam būtų pateikiami atitinkami skelbimai.

1 metai 24 dienos 1 minutė

 

Nepriskirti

Kiti kategorijai nepriskiriami slapukai yra tie, kurie yra anlizuojami ir dar nėra klasifikuojami į kategoriją.

 

Naudotojo pasirinkimu

quads_browser_width

sesija

 

quadsAllowedCookie

1 diena

 

m

 

1 metai 1 mėnuo 4 dienos

 

VISITOR_PRIVACY_

METADATA

 

6 mėn.

 

 

Naudodamiesi mūsų Svetaine, jūs sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutikimas galioja neribotą laiką arba kol Naudotojas pakeis savo sutikimą pakeisdamas Naršyklės nustatymus dėl Slapukų ir pats ištrindamas įrašytus Slapukus. Pakeitus Naršyklės nustatymus dalis Svetainės gali neveikti tinkamai.

Prenumeratos tvarka

Prenumeruodami mūsų svetainėje ir teikdami mokamus paslaugų užsakymus, jūs sutinkate gauti mūsų naujienlaiškius ir kitą informaciją, susijusią su paslaugomis.

Mes įsipareigojame užtikrinti galimybę bet kada atsisakyti gauti mūsų pranešimus.

Paslaugos teikimas Lietuvoje ir Naudotojų teisės

Vadovaujantis prisiimtais sutartiniais įsipareigojimais, mūsų paslaugos yra skirtos teikti Lietuvos teritorijoje, tačiau tam tikri riboti užsakymai internetu gali būti pateikti iš bet kurios šalies. Nepaisant to, dovanos, konkursų prizai, kvietimai į renginius ar nuolaidų kuponai į užsienio šalis nesiunčiami.  Visi naudotojų duomenys bus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos teisės aktais ir BDAR.

Naudotojas turi šias pagrindines teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:

 • Susipažinti su Įmonėje tvarkomais savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Naudotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įmonė;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Naudotojo asmens duomenys;
 • Atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Pateikti skundą, jei naudotojas mano, kad buvo pažeistos jo teisės.

Naudotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Svetainėje tvarkomais Naudotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Naudotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įmonė, gavusi Naudotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Naudotojas arba Naudototojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įmonės pasiūlytu būdu.

Naudototojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įmonės surinktais asmens duomenimis gali pateikti el. paštu arba registruotu paštu Įmonės veiklos adresu Odminių g. 8-34, LT-01122 Vilnius.

Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Naudotojas turi pateikti Įmonei raštu vienu iš šių būdų:

 • Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Įmonei registruotu paštu veiklos adresu Odminių g. 8-34, LT-01122 Vilnius;
 • Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu.

Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

Baigiamosios nuostatos

Politika gali būti keičiama, todėl rekomenduojame reguliariai ją peržiūrėti. Atnaujinimai įsigalios po jų paskelbimo mūsų Svetainėje.

Jei turite klausimų arba pageidaujate gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis el. paštu

UAB “Mados akademija”, Odminių g. 8-34, Vilnius, el. paštas